Kurvaa kohti joulua uudella menopelillä – osta nyt, maksa ensi vuonna*

23.9.2020

Kamux selvitti: Nämä asiat pelottavat suomalaisia eniten autokaupoilla

Auton arvon laskeminen pelottaa suomalaisia eniten autoliikkeestä ostaessa. Huijatuksi tuleminen taas yksityiseltä autoa ostaessa. Tämä käy ilmi Kamuxin teettämästä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksesta. Kamux selvitti yli tuhat vastaajaa kattavalla kyselytutkimuksella, mikä huolestuttaa ajokortillisia autonomistajia autoa ostaessaan yhtäältä autoliikkeestä ja toisaalta yksityiseltä myyjältä.


Autoliikkeestä menopeliä etsivien suomalaisten suurin pelko on se, että auton arvo laskee nopeasti kaupanteon jälkeen. Näin ajattelee yli kolmasosa vastaajista. Toiseksi suurin huolenaihe (27 %) autoliikkeessä asioivilla on huonojen kauppojen tekeminen. Auton pikainen hajoaminen (15 %) ja ostotilanteessa huijatuksi tuleminen (14 %) sekä elämäntilanteen muuttuminen niin, ettei enää tarvitsekaan autoa (8 %), pelottavat suhteessa paljon vähemmän.

”Auto on ihmiselle iso hankinta, jossa on paljon rahaa kiinni. Vastauksissa korostuukin pelko siitä, ettei tule käyttäneensä eurojaan järkevästi. Suosittelen hyödyntämään autoa ostaessa automyyjälle karttuvaa tietoa ja kokemusta eri merkeistä, malleista, moottoreista ja mahdollisista tyyppivioista. Osaaminen on päivittäin autojen kanssa tekemisissä olevalla ammattilaisella ihan erilainen kuin auton ostajalla, joka vaihtaa menopeliä esimerkiksi kerran kolmessa vuodessa”, Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki sanoo.

Järkiperäiset, talouteen liittyvät pelot korostuvat etenkin vanhimmassa, eli 65–70-vuotiaiden vastaajaryhmässä – heistä kaksi kolmasosaa pelkää eniten joko arvon alenemista tai huonojen kauppojen tekoa. Sen sijaan auton hajoaminen (7 %) ja huijatuksi tuleminen (8 %) ovat kokeneimmille kuljettajille peloista pienimpiä, mikä kertoo siitä, että he selvästi luottavat omaan kokemukseensa enemmän kuin nuorempansa.

”Nuorimmille asiakkaille autoliikkeessä asioiminen voi olla suuri tuntematon, ja silloin pelot korostuvat liioitellusti. Kokeneet auton ostajat tietävät liikkeitä koskevat vastuut ja heidän huolissaan korostuvatkin järki- eivätkä tunnesyyt”, Iiskonmäki sanoo.

Vilunkipeli ja auton huono kunto pelottavat yksityiseltä ostaessa

Autoliikkeen sijaan yksityiseltä myyjältä ostettaessa pelko huijatuksi tulemisesta ja auton hajoamisesta kasvaa läpi ikäryhmien merkittävästi. Etenkin vanhin ikäluokka selvästi kokee olevansa yksityisesti autoaan myyvien huijauksen kohteena, sillä heistä peräti 45 prosenttia pelkää nimenomaan tätä.

Yksityiseltä myyjältä ostettaessa pelko auton arvon alenemisesta – joka autoliikkeestä ostettaessa on kaikki vastaajat huomioiden kaikkein suurin yksittäinen huolenaihe – kutistuu lähes olemattomiin.”Ostaja saattaa ottaa tietoisen ja harkitun riskin auton kunnosta hankkiessaan auton yksityishenkilöltä. Vastausten voi ajatella heijastavan myös sitä, että suomalaiset luottavat autoliikkeiden kykyyn pitää huoli siitä, että auto vastaa myynti-ilmoituksessa kuvattua”, Iiskonmäki pohtii.Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–2.2.2020. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1009 vastaajaa, ja otanta on kansallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lisätietoja:

Tommi Iiskonmäki, maajohtaja, Kamux Suomi Oy, 040 5801 498

Viimeisimmät