Kurvaa kohti joulua uudella menopelillä – osta nyt, maksa ensi vuonna*

23.7.2017

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus: Autokaupoilla halutaan hyödyntää asiantuntijan näkemystä

Suomalaiset eivät lähde useinkaan autokaupoille yksin, vaan moni ottaa mukaansa ulkopuolisen asiantuntijan tai vähintäänkin makutuomarin.
Varmuutta ostopäätökseen haetaan myös asiantuntevalta myyjältä, auton huoltohistoriasta sekä kuntotarkastuksesta, selviää Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksesta.
Kenen autotietämykseen suomalaiset sitten luottavat?

Kamuxin Suomalaiset autokaupoilla -tutkimukseen vastanneista jopa kaksi kolmasosaa arvioi todennäköisesti käyttävänsä ulkopuolista asiantuntijaa käytetyn auton kunnon arviointiin.
Puolet naisista kallistuisi todennäköisesti asiantuntijan käyttöön, siinä missä miehistä yli 40 prosenttia uskoo, ettei heillä ole juurikaan käyttöä ulkopuoliselle asiantuntijalle.

Ikä ja sen myötä kokemus autoista heijastuu tarpeeseen käyttää asiantuntijaa; alle 24-vuotiaat turvautuvat muita enemmän asiantuntijan apuun,
kun taas yli 55-vuotiaat asioivat itsekseen autokaupoissa.

Keitä ovat suomalaisten luotettavat asiantuntijat?

Tutkimukseen vastanneista yli puolet kertoi luottavansa kaverinsa tai tuttavansa asiantuntemukseen autokaupoilla.
Nuoret luottavat eniten oman vanhempansa arvioon, joskin kaveripiiristäkin uskotaan myös löytyvän tarvittavaa osaamista.
Usein asiantuntijana on myös oma puoliso tai kumppani, etenkin naisten keskuudessa.

‒ Tänä päivänä on erilaisia parisuhteita ja perheitä, joten perheissä on hyvin erilaisia rahankäyttötapoja. Autokaupoilla kuulee kyllä edelleenkin toteamuksen, että
ostopäätöksestä halutaan vielä keskustella perheen ”hallituksen” kanssa, Jussi Mäkinen toteaa.

Erilaisilla taustoilla asiantuntijaksi

Hieman yli neljännes vastaajista kertoi olleensa itse asiantuntijan roolissa autokaupoilla.

‒ Autokaupoilla tapaa erityyppisiä asiantuntijoita, sekä miehiä että naisia. Asiantuntijana saattaa olla henkilö, jolla on koulutusta tai ammatti autoalalta,
esimerkiksi autojen korjauspuolelta. Asiantuntijoissa on myös henkilöitä, jotka ajavat työkseen paljon ja autot ja niiden ominaisuudet ovat tuttuja juuri ajokokemuksen kautta.
Kolmannelle asiantuntijatyypille on ominaista, että he ovat kiinnostuneita autoista harrastusmielessä ja hakevat aktiivisesti tietoa eri kanavista, usein muutamaan merkkiin syvällisesti keskittyen, Jussi Mäkinen luonnehtii.

Myyjän asiantuntemusta ja aktiivisuutta arvostetaan

Kamux selvitti Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksessaan myös, kuinka tärkeäksi automyyjän asiantuntemus ja aktiivisuus koetaan autoa hankittaessa.
Jopa kolme neljästä vastaajasta pitää käytetyn auton ostotilanteessa tärkeänä asiantuntevaa myyjää ja hänen aktiivista otettaan.
Erityisesti naiset ja yli 55-vuotiaat arvostavat automyyjän asiantuntemusta.

‒ Ulkopuolisen asiantuntijan ja makutuomarin tarvetta jokainen harkitsee omalla kohdallaan. Meillä kaikki asiakkaat saavat halutessaan palvelua eli automyyjät
kartoittavat asiakkaalta, millaiseen käyttötarkoitukseen auto hankintaan ja millaiset ominaisuudet ovat hänelle tärkeitä. Näitä tarpeita vastaavaa autoa voidaan yhdessä
etsiä tuhansien auton valikoimasta mistä tahansa myymälästämme. Asiakas löytääkin usein laajemman valikoiman sopivia automalleja kuin itse tuli etukäteen miettineeksi, kuvaa Kamuxilta Jussi Mäkinen palveluprosessia.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksen mukaan auton ostotilanteessa koetaan palvelun lisäksi tärkeäksi myös auton tarkka huoltohistoriaa sekä kuntotarkastus.

‒ Myyjämme arvioivat jokaisen myyntiin tulevan auton niin kunnoltaan kuin huoltohistorialtaan sekä selvittävät auton taustoja. Lisäksi asiakas saa halutessaan
teetettyä autoon myös kuntotarkastuksen. Autosta saatavat hyvät tiedot helpottavat asiakkaan ostopäätöksen tekoa.

Lisätietoja: Jussi Mäkinen, maajohtaja, Kamux, puh. 050 590 5860, jussi.makinen@kamux.fi

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus on tehty Kamux-autoliikeketjun toimeksiannosta
M3 Research Finland Oy:llä 22–27.3.2017. Online-tutkimukseen M3 Paneelissa vastasi 1
000 ajokortinomistajaa, jotka ovat iältään 18‒70-vuotiaita. Otos edustaa suomalaisia
sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Viimeisimmät