2.5.2018

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus: Nuoret aikuiset ovat hanakoita autonvaihtajia

Tuoreen Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksen mukaan kaikista hanakampia auton vaihtajia ovat alle 34-vuotiaat auton omistajat, joista yli puolet kertoo vaihtavansa autoa kolmen vuoden välein. Suurin osa suomalaisista laittaa autonsa vaihtoon viimeistään kuuden vuoden jälkeen.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimukseen mukaan lähes seitsemän kymmenestä vaihtaa autoaan viimeistään kuuden vuoden välein. Jo kahden vuoden jälkeen autoaan vaihtaa noin kahdeksan prosenttia vastaajista siinä missä pidempään autoaan pitävät jakautuvat melko tasaisesti kolmen ja neljän vuoden vaihtajiin sekä viidestä kuuteen vuoteen vaihtajiin.

Tutkimuksen mukaan kaikista aktiivisimmin autoaan suunnittelevat vaihtavansa 18‒24-vuotiaat nuoret aikuiset. Heistä noin 20 prosenttia kertoo vaihtavansa autoa viimeistään kahden vuoden välein ja kolmannes taas kolmen vuoden välein. Toinen aktiivinen autonvaihtajaryhmä on 25‒34-vuotiaat autoilijat, joista suurin osa vaihtaa auton viimeistään kolmen vuoden välein.

‒ Aluksi nuoret saattavat hankkia edullisemman auton liikkuakseen paikasta toiseen. Vaihto uudempaan ja vähemmän ajettuun menopeliin voi alkaa houkuttaa samalla kun rahoitusmahdollisuudet paranevat vakituisten tulojen myötä. Useammin vaihtava pääsee kiinni pienemmällä välirahalla uudempaan, saman hintaluokan autoon, toteaa Kamuxin maajohtaja Jussi Mäkinen.

Kamuxin teettämän tutkimuksen mukaan uutena autonsa hankkineista varsin moni päätyy vaihtamaan menopelinsä kolmen, neljän vuoden jälkeen.

‒ Uutena hankitussa autossa ne ensimmäiset vuodet ovat kalliimpia, ja arvon aleneminen tasoittuu noin 10 prosentin vuositasoon siinä kolmen, neljän vuoden jälkeen. Tällainen vähän ajettu, hyväkuntoinen auto on haluttu vaihtoauto, mikä näkyy välirahassa, ja voi siten olla monille syy vaihtoon, Mäkinen jatkaa.

Tutkimuksen mukaan vuotuisilla ajokilometreillä on selkeä vaikutus auton vaihtoväliin. Alle 10 000 kilometriä vuositasolla ajavat vaihtavat harvemmin menopeliään, mutta kilometrien kasvaessa myös vaihtohalukkuus kasvaa. Dieselkäyttöisillä autoilla ajetaan usein enemmän, ja niitä vaihdetaan hieman nopeampaan tahtiin kuin bensiinikäyttöisiä autoja.

Pitäisikö auto vaihtaa useammin?

Kamuxin teettämässä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, vastaako auton todellinen vaihtoväli sitä, mikä olisi vastaajien mielestä heille sopivin vaihtoväli.

‒ Tutkimus antoi viitteitä siitä, että itselle sopivin vaihtoväli olisi lyhyempi kuin toteutunut vaihtoväli. Auton vaihto vie oman aikansa, ja monilla voi olla vaihto mielessä ennen konkreettisia toimia, toteaa Jussi Mäkinen.

Miehissä ja alle 34-vuotiassa aikuisissa on muihin vastaajaryhmiin verrattuna enemmän niitä, joiden mielestä auto tulisi vaihtaa viimeistään kahden vuoden välein. Mitä vanhemmasta autoilijasta on yleensä kyse, sitä harvemmaksi auton vaihtoväli kasvaa niin todellisen tilanteen kuin itselle sopivan vaihtovälin suhteen.

Nuoret aikuiset suuntaavat autokaupoille vuoden sisällä

Tutkimuksesta ilmeni, että monessa suomalaisessa taloudessa nykyinen auto on palvellut jo useamman vuoden ajan, joskin reilu neljänneksellä on allaan vajaa vuosi sitten hankittu auto.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksen mukaan viidennes vastaajista aikoo suunnata autokaupoille vielä vuoden sisällä, toisen viidenneksen odotellessa vielä seuraavaan vuoteen. Lähiaikoina autokaupoille kertoivat suuntaavansa erityisesti 25‒34-vuotiaat, joista lähes kolmannes pohtii autonhankintaa vuoden aikana ja näistä puolet suunnittelee auton hankintaa jo puolen vuoden sisällä.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus on tehty Kamux-autoliikeketjun toimeksiannosta Bilendi Oy:llä 22-27.3.2018. Online-tutkimukseen M3 Paneelissa vastasi 1 023 kotitaloudessa auton hankintaan osallistuvaa henkilöä, jotka ovat iältään 18‒70-vuotiaita. Otos edustaa suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lisätietoja:
Jussi Mäkinen, maajohtaja, Kamux Suomi Oy, 050 590 5860

Viimeisimmät