9.12.2020

Tutkimus: Hybridi- ja sähköautojen vetovoimassa merkittävä muutos kahdessa vuodessa – kolme ikäryhmää ja naiset nousevat nyt esiin

Asenteet hybridi- ja sähköautojen hankkimista kohtaan ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana, kertoo Kamuxin teettämä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus. Ajatus uudemman autoteknologian käyttöönotosta on kasvattanut suosiotaan etenkin naisten, 25–34-vuotiaiden aikuisten ja vanhimpien vastaajaryhmien keskuudessa.


Kaksi vuotta sitten vain 4 prosenttia kaikista vastaajista totesi erittäin todennäköisesti päätyvänsä hybridi- tai sähköautoon, mikäli olisi hankkimassa tai vaihtamassa autoa samana vuonna. Tänä vuonna osuus on kaksinkertaistunut 8 prosenttiin. Myös melkoisella todennäköisyydellä uudempaan teknologiaan vaihtajien osuus on kasvanut.Hybridi- ja sähköautoteknologia on kasvattanut suosiotaan etenkin naisten keskuudessa, sillä erittäin todennäköisesti -vastausvaihtoehdon suosio on heillä kolminkertaistunut kahdessa vuodessa. Vieläkin suurempi absoluuttinen kasvu on havaittavissa 25–34-vuotiaiden aikuisten ryhmässä. Kaksi vuotta sitten vain 22 prosenttia ikäryhmän vastaajista kertoi päätyvänsä hybridi- tai sähköautoon vähintäänkin melkoisella todennäköisyydellä, kun taas tuoreimmassa tutkimuksessa prosenttiosuus on peräti 41.”25–34-vuotiailla, joilla auton hankinta-aikeita on kaikkein eniten, hybridi- tai sähköauto nousee aiempaa vahvemmin harkinnan kohteeksi, kun auton ostamista mietitään. Toisaalta myös vanhemmissa vastaajaryhmissä on havaittavissa kasvavaa viehättymistä hybridi- ja sähköautoista”, sanoo Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki.”Hybridi- ja sähköautoa harkitsevan kannattaa pohtia omia ajotarpeitaan. Sähköautoa pohtivan on hyvä kartoittaa latausmahdollisuudet omilla vakioreiteillään. Hybrideiden päästöt ovat alhaisimmillaan silloin, kun iso osa ajoista taittuu latauksen voimin. Pitkissä ajoissa iso polttoaineen kulutus saattaa syödä päästöhyödyt varsin nopeasti”, Iiskonmäki kertoo.”Harkinta on totta kai eri asia kuin ostopäätös. Sähköautojen kohdalla hintataso saattaa leikata kiinnostukselta siivet, jolloin valinta sitten lopulta onkin vaikkapa pienikulutuksinen bensiiniauto. Vaihtoehtoisista käyttövoimista kiinnostuneita palvelemme hyvällä valikoimalla sähkö- kaasu- ja hybridiautoja, joita löytyy kaikista liikkeistämme, mutta kattavin valikoima Kamux Green -myymälöistämme. Tänä vuonna maahan tuomistamme autoista 28 prosenttia on ollut nimenomaan näitä ekologisia autoja”, Iiskonmäki jatkaa.


Vähäpäästöisyydellä eniten merkitystä kolmekymppisille


Auton vähäpäästöisyys on tutkimuksen mukaan tärkeää etenkin nuoremmille ikäpolville. Jälleen esiin nousee 25–34-vuotiaiden ikäryhmä, jonka vastaajista 54 prosenttia kokee vähäpäästöisyyden ohjaavan autovalintaa jo nyt tai tulevaisuudessa.

”Nuoremmalle sukupolvelle keskustelu autoilun päästöistä ja ympäristövaikutuksista on luontevaa, koska he ovat kasvaneet aikaan, jossa vaihtoehtoja autotarjontaan on tullut markkinoille lisää ja ympäristöasiat ovat olleet esillä muutenkin”, Iiskonmäki toteaa.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–2.2.2020. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1009 vastaajaa, ja otanta on kansallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.Lisätietoja:

Tommi Iiskonmäki, maajohtaja, Kamux Suomi Oy, 040 5801 498Viimeisimmät