Myymälät auki nyt lauantaisin 10-16

2.3.2022

Tutkimus paljastaa pitkittyneiden poikkeusolojen ilmiön: mieskuskien kokemus auton välttämättömyydestä kasvoi valtavasti

Suomalaisista mieskuljettajista lähes kuusi kymmenestä (58 %) pitää auton omistamista täysin välttämättömänä, kertoo Kamuxin uusi Suomalaiset autokaupoilla 2022 -tutkimus. Lukema on 12 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin,  mikä viittaa siihen, että poikkeusolojen pitkittyminen on korostanut auton merkitystä arjen mahdollistajana. Auton tarve tosin vaihtelee merkittävästi perhemuodon mukaan.


Suomalaisten kokemus auton omistamisen välttämättömyydestä on vahvistunut huomattavasti vuodessa. Kun vuosi sitten hieman alle puolet sellaisista ajokortillisista, joiden taloudessa on auto, arvioi auton omistamisen olevan täysin välttämätöntä, nyt lukema on kivunnut 57 prosenttiin. Erityisen suurta muutos on ollut miesvastaajien asenteissa.


”Tähän varmasti liittyy keskeisesti se, että tutkimuksen mukaan miehet ajavat enemmän kuin naiset. Miesvastaajista 73 prosenttia ilmoittaa ajavansa vuosittain vähintään 10 000 kilometriä, kun naisista näin tekee vain 55 prosenttia. Pandemian aluksi moni varmasti vähensi kotoa liikkumistaan, mutta sen pitkittyessä on kasvanut tunne siitä, ettei kotiin voi jäädä vuosikausiksi. Suomalaiset ovat selkeästi huomanneet, kuinka tärkeä oma auto onkaan liikkumisen helppouden ja turvallisuuden näkökulmasta”, arvioi Kamuxin aluepäällikkö Pekka Luokkanen.


Auton-omistus

Perhemuoto vaikuttaa kokemukseen auton tärkeydestä

Tutkimuksen mukaan etenkin perhearjen kiireellisyys heijastuu kokemukseen auton välttämättömyydestä. Lähes kaksi kolmasosaa niistä vastaajista, jotka asuvat samassa taloudessa kumppaninsa ja lasten kanssa (n=272), kertoo auton olevan korvaamaton hyödyke. Kumppaninsa kanssa ilman lapsia asuvista vastaajista puolestaan 60 prosenttia kertoo, ettei tulisi mitenkään toimeen ilman autoa.


”Se on selvää, että mitä enemmän kyyditettäviä henkilöitä taloudessa asuu, sitä todennäköisemmin autoakin tarvitsee. Hieman yllättävää oli huomata, ettei yksinhuoltajien ääritarve autolle ollut noin 50:ttä prosenttia suurempi. Joukon vastaajamäärä tietysti on pieni ja voikin olla, että heidän lapsensa ovat ehtineet jo omatoimiseen ikään, jossa esimerkiksi harrastuksiin voi mennä julkisilla liikennevälineillä, omalla polkupyörällä tai mopolla”, Luokkanen uumoilee.


”Juuri julkisen liikenteen kattavuus lienee syy siihen, että Etelä-Suomessa autoa täysin välttämättömänä pitävien osuus on alueellisesti alhaisin – 55 prosenttia. Idässä lukema on korkein, 60 prosenttia, ja Länsi-Suomessa ja Lapin alueella prosenttiosuus osuu noiden lukujen välimaastoon”, hän jatkaa.


Auton-omistus2

Kamuxin Suomalaiset autokaupoilla 2022 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 13-17.1.2022. Kohderyhmänä olivat 18-70 vuotiaat suomalaiset, jotka omistivat ajokortin ja joiden taloudessa on auto sekä vastaavat joko yksin tai yhdessä perheenjäsenen kanssa talouden autohankinnoista. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1041 vastaajaa.


Lisätietoja:

Pekka Luokkanen, aluepäällikkö, puh. 040 4818606
Heidi Purola, Kamuxin viestintä, puh. 040 4824336
ir@kamux.fi
www.kamux.fi

Viimeisimmät