Vapauden kesä 2021 – Arvonnan säännöt

                                                                                                                                 

Vapauden kesä 2021 -arvonnan säännöt

 

1. Järjestäjä

Kamux Suomi Oy, Y-tunnus: 1578666-7

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on suomalainen B-ajokortti, lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

3. Osallistumisaika

Arvonnan osallistumisaika päättyy 20.6.2021 klo 21. Palkinto arvotaan kaikkien arvontaan 17.5.–20.6.2021 osallistuneiden kesken. Ilmoitetun päättymisajan jälkeen vastaanotetut osallistumiset eivät ole mukana palkinnon arvonnassa.

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan Vapauden kesä -kampanjasivulla Kamuxin verkkosivustolla www.kamux.fi. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai tuotteen osto-, myynti- tai vaihtotarjouksen jättämistä. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran, kuitenkin enintään kerran päivässä arvonnan osallistumisajan ollessa voimassa.

5. Palkinto

Arvonnan palkintona arvotaan Mercedes-Benz SLK -henkilöauto voittajan käyttöön 24.6.–31.7.2021 väliseksi ajaksi. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen tai palveluun.

Kamuxilla on oikeus antaa palkinnoksi yhtiön valitsema auto, joka voi olla eri auto kuin mitä markkinoinnissa on tuotu esille. Palkintoauto on joka tapauksessa tyypiltään (avoauto) ja arvoltaan samankaltainen kuin markkinoinnissa esille tuotu palkintoauto. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Auton käyttöoikeus on vain voittajalla eikä autoa voi luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Auton polttoaineet ja muut tarveaineet eivät kuulu palkintoon.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla, Suomen lakia noudattaen ja niin ettei Kamux Suomi Oy:n maine vaarannu auton epäasiallisen käytön vuoksi. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, ajo-opetukseen, rata-ajoon, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Järjestäjälle auton epäasiallisesta käytöstä aiheutuneet vauriot.

Palkinnoksi luovutettava auto on vakuutettu järjestäjän toimesta. Käyttäjän omavastuu vahinkotapauksessa (kolari, ilkivalta, palo, varkaus) on 1000 euroa. Omavastuu peritään auton käyttäjältä.

Palkintoauton vaurioituessa tai vahingoittuessa ajokelvottomaksi käyttäjä ei ole oikeutettu sijaisautoon, vaikka palkintoauton käyttöaikaa olisi jäljellä.

6. Arvonnan suorittaminen, palkinnon luovutus ja palautus

Kamux Suomi Oy arpoo palkinnon 21.6.2021. Arvonnan voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta 7 päivän kuluessa voiton arpomisesta, on Järjestäjällä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias, hänellä ei ole palkintoajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa voimassa olevaa ajolupaa (B-kortti) tai voittaja kuuluu Kamux Oyj:n tai konsernin tytäryhtiöiden henkilöstöön ja on osallistunut voittojen arvontaan, hänen osallistumisensa hylätään ja arvotaan uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä, ikänsä ja ajo-oikeutensa.

Auto luovutetaan voittajan käyttöön erikseen sovittavassa Kamuxin myymälässä, erikseen sovittavana aikana.

Käyttäjän on palautettava auto välittömästi Kamux Suomi Oy:n myymälään palkinnon käyttöajan päätyttyä 31.7.2021.

7. Voittajan nimen julkaiseminen

Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan nimi ilman erillistä suostumusta ja korvausta. Arvonnan voittaja voidaan myös julkaista Kamux Suomi Oy:n omistamissa, lainaamissa ja ansaitsemissa medioissa, nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa ja Instagramissa.

8. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään Kamux Suomi Oy:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Arvonta ei ole kenenkään Kamux Suomi Oy:n ulkopuolisen tahon sponsoroima tai muuten tukema.

9. Vastuut

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Arvontaan osallistuva vapauttaa arvonnan järjestäjän sekä sen kumppanit Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja vapauttaa Järjestäjän ja sen kumppanit myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnossa mahdollisesti ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

10. Arvonnan säännöistä ja niiden noudattamisesta

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.