Kamuxin työtä ohjaa kolme vastuullisuusteemaa, jotka ovat järkeviä valintoja, luottamuksen arvoinen ja innostunut työstään. Vastuullisuustyömme on tavoitteellista ja mitattavaa.

UUDISTIMME VUONNA 2019 vastuullisuusohjelmamme pääteemat sekä määrittelimme niille tavoitteet ja mittarit. Työhön osallistui Kamuxin johtoryhmä ja asiantuntijoita. Olennaisuustarkastelussa käytimme sidosryhmänäkemyksenä asiakkaiden palautteita ja kysymyksiä, haastattelimme analyytikkoja ja sijoittajia sekä peilasimme henkilöstötutkimuksista saatua tietoa. Kamuxin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja päättäjät sekä autoala laajasti. Kunkin teeman alle on valittu olennaisimmat asiat. Teemat sekä tavoitteet ja mittarit vahvistettiin loppuvuodesta 2019.

Vastuullisuus com

Tutustu tarkemmin Kamuxin vastuullisuusteemoihin tästä. 

Autokaupan tapa (Code of Conduct)

Kamuxin toimintaperiaatteet on kirjattu Autokaupan tapa -dokumenttiin (Code of Conduct), ja ne linjaavat yhteiset pelisäännöt kaikkien kamuxlaisten toiminnalle ja luovat pohjan kestävälle liiketoiminnalle. Niiden tehtävä on auttaa kamuxlaisia tekemään oikeita päätöksiä jokapäiväisessä työssään. Kamux haluaa olla asiakkaiden ja sidosryhmien luottamuksen arvoinen.

Tutustu Kamuxin Autokaupan tapaan tästä.