Päivitimme vuonna 2020 kolmeen vastuullisuusteemaamme liittyviä näkökohtia. Itse teemat pysyivät ennallaan. Näkökohtien osalta toimme yhä vahvemmin esille asiakasnäkökulmaa. Läpinäkyvyys eli luotettavat tiedot autoista ovat meille ja asiakkaille olennaisia. Nettovaikutusten mallinnus osoitti, että vaikutuksistamme merkittävimpiä on liikkumisen ja yhteiskunnan infrastruktuurin tukeminen, ja mallinnuksen myötä arvonluonti yhteiskunnassa sai lisää painoarvoa. Henkilöstön osalta uramahdollisuudet ja osaamisen kehittäminen ovat vahvasti agendallamme.

VASTUULLISUUSTEEMAT PERUSTUVAT vuonna 2019 toteutettuun olennaisuustarkasteluun. Siinä käytimme sidosryhmänäkemyksenä asiakkaiden palautteita ja kysymyksiä, haastattelimme analyytikkoja ja sijoittajia sekä peilasimme henkilöstötutkimuksista saatua tietoa. Kamuxin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja päättäjät sekä autoala laajasti.

Tutustu tarkemmin Kamuxin vastuullisuusteemoihin tästä.

 

Autokaupan tapa (Code of Conduct)

Kamuxin toimintaperiaatteet on kirjattu Autokaupan tapa -dokumenttiin (Code of Conduct), ja ne linjaavat yhteiset pelisäännöt kaikkien kamuxlaisten toiminnalle ja luovat pohjan kestävälle liiketoiminnalle. Niiden tehtävä on auttaa kamuxlaisia tekemään oikeita päätöksiä jokapäiväisessä työssään. Kamux haluaa olla asiakkaiden ja sidosryhmien luottamuksen arvoinen.

Tutustu Kamuxin Autokaupan tapaan tästä.