Kamux on keskittynyt 100-prosenttisesti käytettyjen autojen myyntiin eli Kamuxin liiketoiminta on kierrätysliiketoimintaa. Kamux on määritellyt toimintansa keskeisimmät yritysvastuun teemat. Teemojen kriteereinä käytettiin toiminnan taloudellisia vaikutuksia mukaan lukien riskit ja mahdollisuudet, ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia ihmisiin. Kamuxin vastuullisuustyön olennaiset teemat ovat hyvä autokaupan tapa, reilu ja palkitseva työnantaja, erinomainen asiakaskokemus, järkevä resurssien käyttö ja kannattava kasvu.

Autokaupan tapa (Code of Conduct)

Kamuxin toimintaperiaatteet on kirjattu Autokaupan tapa -dokumenttiin (Code of Conduct), ja ne linjaavat yhteiset pelisäännöt kaikkien kamuxlaisten toiminnalle ja luovat pohjan kestävälle liiketoiminnalle. Niiden tehtävä on auttaa kamuxlaisia tekemään oikeita päätöksiä jokapäiväisessä työssään. Kamux haluaa olla asiakkaiden ja sidosryhmien luottamuksen arvoinen.

Tutustu Kamuxin Autokaupan tapaan tästä