4.5.2023

Kamuxin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset menettävät malttinsa ja kaahaavat liikenteessä ruotsalaisia useammin

Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löytyy meidän ja naapurimaamme Ruotsin autoilijoiden liikennekäyttäytymisestä ja huolenaiheista? Kamuxin Suomalaiset ja ruotsalaiset autokaupoilla 2023 –tutkimuksesta selviää, että suomalaiset menettävät ajaessaan malttinsa ruotsalaisia herkemmin. Ruotsalaisia kuskeja hermostuttavat liikenteessä eniten sääolosuhteet, kun taas suomalaisia myös kaupunkiajo ja ruuhkat.


58 prosenttia suomalaisista menettää hermonsa ratin takana vähintään kerran vuodessa, kun ruotsalaisten joukossa vastaava lukema on 42 prosenttia. Molempien maiden autoilijoista neljä prosenttia kertoo menettävänsä malttinsa jokaisella ajokerrallaan. Suurimmalla osalla maltti menee kerran kuussa tai kerran vuodessa. Tutkimuksen perusteella ikä tuo mukanaan lisää kärsivällisyyttä. 65–70-vuotiaiden ikäryhmässä 58 prosenttia suomalaisista ja 75 prosenttia ruotsalaisista kokee, ettei menetä malttiaan ajaessaan lainkaan.  

 

Nuoret kuskit ovat huolestuneempia kaupunkiajosta ja ruuhkista 


Suomessa myös koetaan naapurimaahan verrattuna eri asiat liikenteessä kaikista epämukavimmiksi. Puolet ruotsalaisautoilijoista kertoo hermoilevansa todennäköisimmin sääoloista johtuvasta huonosta näkyvyydestä liikenteessä. Suomalaisista 33 prosenttia on samaa mieltä, mutta kotimaassamme monet pitävät lähes yhtä epämukavana kaupunkiajoa (26 %) tai ruuhkassa ajamista (23 %).  


Eri ikäryhmien välillä on kuitenkin eroja. Molemmissa maissa sääolot häiritsevät eniten 55–70-vuotiaita kuljettajia. Vain neljännes kummankin maan 17–24-vuotiaista autoilijoista mainitsee ajokelistä johtuvan huonon näkyvyyden epämukavimmaksi seikaksi. Suomessa kaupunkiajo hermostuttaa tätä nuorten aikuisten joukkoa selkeästi eniten (42 %), kun taas Ruotsissa huolenaiheet jakautuvat tasaisemmin kaupunkiajon (21 %), ruuhkien (20 %) ja moottoritielle liittymisen (15 %) välille. 

 

Suomalaiset ajavat herkemmin ylinopeutta niin kaupungissa kuin moottoritiellä 


Vaikka kaupunkiajo ja ruuhkat hermostuttavat suomalaisia autoilijoita enemmän, meillä ajellaan todennäköisemmin suuremmilla nopeuksilla. 31 prosenttia suomalaisista ajaa kaupungissa tarkalleen nopeusrajoituksen mukaan ja 40 prosenttia ajaa ylinopeutta 1–5 kilometriä tunnissa. Naapurimaan autoilijoista 32 prosenttia noudattaa nopeusrajoitusta tarkalleen, kun 25 prosenttia ajaa 1–5 kilometriä tunnissa sen yli.  


Ruotsalaiset suosivat suomalaisia herkemmin alinopeuksia kaupungissa – heistä 27 prosenttia ajaa 1–10 kilometriä tunnissa alinopeutta, kun Suomessa näin toimii 14 prosenttia autoilijoista. Myös moottoriteillä suomalaisten nopeudet kallistuvat naapureitamme helpommin ylinopeuksien puolelle. Tämä näkyy myös ylinopeussakkojen määrässä. Suomalaisista 54 prosenttia on saanut sakon vähintään kerran, kun ruotsalaisista ylinopeussakkoja on kerännyt 39 prosenttia. 

 

Muiden autoilijoiden käyttäytymisestä suomalaisilla ja ruotsalaisilla on varsin yhteneväiset näkemykset. Suomalaisista 35 prosenttia kertoo, että muut kuljettajat törttöilevät tai aiheuttavat vaaratilanteita liikenteessä keskimäärin kerran kuukaudessa ja 27 prosenttia törmää tähän viikoittain. Ruotsissa vastaavaa kokee kuukausittain 30 prosenttia ja viikoittain 23 prosenttia.  


Lisää Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksista:


Lähes kolmannes suomalaisista ja ruotsalaisista autoilijoista on merkkiuskollisia – nämä ovat suosikkiautomerkit ja -värit

Tesla on vähäpäästöinen ja Audi tyylikäs – katso, mitä ominaisuuksia suomalaiset ja ruotsalaiset yhdistävät automerkkeihin

Suomalaisista 40 prosenttia ostaisi seuraavaksi sähkö- tai hybridiauton


Viimeisimmät