1.9.2021

Tässä suomalaisten suurimmat pelot autokaupoilla

Suomalaisten mieltä painavat aivan erilaiset asiat riippuen siitä, hierooko kauppoja autoliikkeessä vai yksityisen myyjän kanssa, käy ilmi Kamuxin teettämästä, yli tuhat vastaajaa keränneestä Suomalaiset autokaupoilla 2021 -kyselytutkimuksesta. Yksityiseltä ostettaessa peloissa korostuu huijatuksi tuleminen ja auton pikainen hajoaminen, kun taas liikkeestä ostettaessa huolettaa eniten auton arvon laskeminen ja huonojen kauppojen teko.

Kamux selvitti yleisimmät pelot, joita autokaupoilla koetaan. Yksityiseltä myyjältä ostettaessa pinnalle nousee kaksi pelkoa ylitse muiden: auton pikainen hajoaminen (37 %) ja ostotilanteessa huijatuksi tuleminen (36 %). Joka viides pelkää eniten sitä, että tulee tehneeksi huonot kaupat – tällöin tosin kyse on enemmänkin omasta osaamattomuudesta kuin vilunkipelistä.

Huijatuksi tulemisen pelko on kuitenkin vähentynyt erityisesti vanhimpien vastaajien keskuudessa. 65–70-vuotiaista vastaajista enää 36 prosenttia pelkää petkutusta, kun vuotta aiemmin lukema oli lähes kymmenen prosenttiyksikköä suurempi. Samalla huoli auton rikkoutumisesta on merkittävästi kasvanut yli 55-vuotiailla.

”Kuluttajat tuntuvat pitävän yksityisten myyjien kirjoa hyvin laajana, mikä vaatii ostajalta valveutuneisuutta ja kykyä tunnistaa epäkohdat. Tuloksista voi lisäksi päätellä, että auton luotettavuuden merkitys on korona-aikana kasvanut yli 55-vuotiaiden kuskien keskuudessa. Pandemian aikana oma auto vaikuttaa olevan heille entistäkin tärkeä arjen apuri, ja siltä vaaditaan toimintavarmuutta”, sanoo Kamuxin Suomen aluepäällikkö Tero Mänty.


Pandemia näyttää muokanneen tiettyjä pelonaiheita


Autoliikkeessä asioivien ostajien suurimmat pelot sitä vastoin ovat auton arvon nopea laskeminen (34 %) sekä huonojen kauppojen solmiminen (28 %). Nämä huolenaiheet ovat kasvaneet vuodessa eritoten 18–24-vuotiailla.

”Pandemia näyttää nostaneen taloudelliset seikat entistä enemmän esille nuorilla aikuisilla, jotka harkitsevat auton ostamista. Aiempaa huomattavasti suurempi osa heistä ajattelee autoa nyt sijoituksena, jonka jälleenmyyntiarvosta tulee pitää huoli. Samaten huonojen kauppojen mahdollisuus piinaa tuoreita kuskeja entistä enemmän; rahaa ei missään nimessä haluta heittää hukkaan. Sen sijaan yksi pelko, joka on hälventynyt nuorilla – ja myös yli 55-vuotiailla – on auton käyminen tarpeettomaksi muuttuneen elämäntilanteen myötä. Elämästä näyttää pandemia-aikana tulleen monelle ikäryhmälle aiempaa ennustettavampaa, myös autoilumielessä”, Mänty sanoo.Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1005 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.Viimeisimmät