7.4.2021

Mikä dieselautoissa keskusteluttaa ja mistä oikeasti on kyse?

Dieselautojen päästöt ja mahdolliset ajokiellot tai rajoitukset ovat olleet julkisessa keskustelussa jo vuodesta 2016 lähtien. Keskustelua on käyty erityisesti Saksan isojen kaupunkien tiimoilta, siellä missä ilmanlaatu ja typpioksidipäästöt puhututtavat. Mediasta on voinut saada käsityksen, että kyse on täysin uudesta asiasta, vaikka kyse on jatkumosta Saksassa, jossa autoilun rajoitukset ovat olleet osa arkea jo jonkin aikaa.


Saksa on nimittäin väestötiheä maa, jossa on isoja, ruuhkaisia kaupunkikeskittymiä. Saksan oikeuden tekemä päätös antaa kaupungeille mahdollisuuden kieltää vanhimpien standardien mukaiset dieselautot. Maassa on dieselautoja Suomea enemmän, ja koska asia koskettaa isoa joukkoa saksalaisia autoilijoita, niin ratkaisuissa puhutaan siirtymäajoista ja osittaisista tai aluekohtaisista rajoituksista tai uuden tekniikan katalysaattorin päivityksistä. Kyse ei siis ole dieseleiden totaalikielloista vaan paremman ilmanlaadun varmistamisesta erilaisin toimin.


Ruotsissa Tukholman alueella on aikomuksia rajoittaa vanhoilla dieselautoilla ajamista tietyillä keskustan alueilla. Käytännössä siellä puhutaan rajoituksista joillakin ydinkeskustan kaduilla. Moni Suomessa ei tiedä, että Tukholmassa joillakin alueilla rajoitetaan myös nastarenkailla ajamista.


Suomessa ei ole dieselrajoituksia suunnitteilla

Suomessa ei ole olemassa mitään suunnitelmia dieselautojen rajoittamisesta kaupunkialueilla. Mielestämme on hyvä, että ympäristöasioita pohditaan kaikista näkökulmista, myös autoilun osalta. Suomen väestö- ja yhteiskuntarakenne on kuitenkin sellainen, että iso osa ihmisiä asuu kaupunkikeskittymien ulkopuolella, ja Suomessa ilmanlaatu on lähtökohtaisesti hyvä. Suomessa dieselautojen osuus kaikista autoista ei myöskään ole koskaan noussut niin korkeaksi kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa.


Miten dieselautojen hinta?

Olemme saaneet paljon kysymyksiä siihen liittyen, miten dieselautojen rajoituksiin liittyvä keskustelu on näkynyt dieselautojen hinnoittelussa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Seuraamme käytettyjen autojen hinnoittelua päivittäin ostotoimintomme kautta kaikilla kolmella markkinalla. Esimerkiksi tällä hetkellä Saksassa tukkuhinnat ovat melko korkealla kaikissa käyttövoimissa, diesel mukaan lukien, vaikka julkisessa keskustelussa on oletettu dieseleiden hintoihin laskua. Tukkumarkkinassa käytettyjen dieseleiden hinnoissa ei siis ole näkynyt aiemmasta alaspäin poikkeavaa hintatasoa.


Käytetyissä autoissa arvon kehitys on kaiken kaikkiaan uusia autoja vakaampaa siten, että käytetyn auton arvo kulminoituu välirahaan. Jos vaikkapa autonomistajan vanhan käytetyn arvo laskee jostakin syystä tuhat euroa, niin samalla myös uudemman käytetyn hintataso laskee samassa suhteessa ja väliraha pysyy samassa suuruusluokassa. Käytetyn auton kaupassa markkinat määrittelevät aina hinnan. Jos markkinassa tapahtuu muutoksia, niin sellaisissa tilanteissa pärjää toimija, jolla on nopea varastonkierto ja markkinan mukainen hinnoittelu. Nämä ovat juurikin Kamuxin vahvuuksia.


Mihin dieselautot päätyvät?

Toinen mediassa pyörinyt kysymys on, tuleeko Suomesta vanhojen dieseleiden kaatopaikka. Saksasta ja Ruotsista myydään autoja kaikkialle Eurooppaan, eikä Suomi ole automäärältään kovin iso markkina Saksan näkökulmasta. Ruotsin autoverottomuus taas tekee Ruotsin autoista kysyttyjä monilla markkinoilla. On myös hyvä muistaa, että nykyisellään Suomessa on näistä kolmesta markkina-alueesta selvästi vanhin autokanta, ja muissa maissa se uudistuu Suomea nopeammin. Suomen autovero pitää autokantamme iäkkäänä, mikä ei palvele ympäristö- tai ilmanlaatutavoitteita.


Mitä autoja Suomeen tuodaan?

Kamux tuo autoja Euroopan eri maista Suomeen täydentääkseen valikoimaansa, jos Suomesta ei saada riittävää määrää asiakkaiden kysymiä autoja. Autoja tuodaan Suomeen kuluttajien kiinnostuksen mukaan eli sellaisia autoja, joita kuluttajat haluavat ja joilla on kysyntää täällä. Ei tietenkään kannata tuoda maahan autoja, joita autoilijat eivät halua, vaikkapa ikäloppuja dieselautoja. Vuonna 2017 Kamuxin Suomessa myymästä noin 34 500 autosta osapuilleen 3 000 oli tuotu ulkomailta, mikä on 8,7 % myydyistä autoista. Kysytyimpiä olivat isohkot autot hintaluokassa 20 000―30 000 euroa.


Käyttötarve ratkaisee edelleen

Ja kolmas keskustelussa pyörinyt kysymys on, miksi kukaan enää ostaisi dieselautoa. Auto ostetaan edelleenkin aina käyttötarpeeseen. Pitkiä matkoja ajaville diesel on kustannustehokas vaihtoehto, ja isommissa autoissa suosittu käyttövoima. Esimerkiksi hybridiautoilla (bensiini/sähkö) ajokilometreistä riippuen polttoainekulutus- ja kustannus voi nousta aika korkeaksi, kun sähköiset kilometrit loppuvat. Kun Kamux toimii kolmessa eri markkinassa, niin asiakkaamme saattavat hyötyä markkinoiden hintaeroista, mutta mitään alennusmyyntiä Saksassa tai Ruotsissa ei ole menossa.

Viimeisimmät