22.1.2024

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Kamuxille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.


avainlippu

Kamux perustettiin reilut 20 vuotta sitten Hämeenlinnassa ja tänä päivänä sillä on Suomessa jo 46 myymälää ja noin 580 työntekijää. Kamux on Suomen suurin käytettyjen autojen kauppaan keskittynyt toimija. 


”Työllistämme ihmisiä ympäri Suomen, ja tarjoamme paljon erilaisia työmahdollisuuksia erityisesti työuransa alussa oleville nuorille. Lisäksi jatkamme työuria työllistämällä senioreita muun muassa autolähetteinä”, Kamux Suomen maajohtaja Jani Koivu sanoo. 


Kamuxilla on tärkeä rooli Suomen verrattain vanhan autokannan uudistamisessa, sillä se tuo Suomeen tuoreempia ja vähäpäästöisempiä autoja. Samalla se edistää osaltaan liikenteen päästöjen vähenemistä ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.  


”Valikoimassamme on kattavasti myös vaihtoehtoisia käyttövoimia, ja yhä suurempi osa maahantuomistamme autoista on hybridi-, sähkö- ja kaasuautoja. Tarjoamme suomalaisille mahdollisuuden vaihtaa ajoneuvonsa turvallisempaan ja vähäpäästöisempään matalalla kynnyksellä. Auton ostaminen isolta ja tunnetulta kotimaiselta yritykseltä on asiakkaalle turvallista ja vaivatonta”, Kamuxin henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Marjo Nurmi sanoo. 


Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden. 


Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia. 


”Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä”, Mentu kertoo. Mistä tunnistat Suomalaisen työn?

Lue lisää Avainlippu-alkuperämerkistä Suomalaisen työn liiton sivuilta (linkki).
Viimeisimmät