26.10.2022

Tutkimus: Tällaisia summia suomalaiset laittavat nyt käytettyjen autojen hankintaan – tuloluokissa selkeitä eroja

Käytetyn tai vaihtoauton vetovoima on korkea ostajan tuloluokasta riippumatta, käy ilmi Kamuxin yli tuhat vastaajaa keränneestä Suomalaiset autokaupoilla 2022 -tutkimuksesta. Yli 75 000 euron vuosittaisiin bruttotuloihin yltävissä talouksissa asuvien vastaajien yleisin hintahaarukka auton hankinnalle on 24 000–30 000 euroa ja heillä harkinta alkaa vaihtoehdoista, jotka maksavat vähintään kymppitonnin. Vuosipalkasta riippumatta asiakkaat hakevat kuitenkin nyt mahdollisimman vähän kuluttavaa autoa.


Suuri enemmistö suomalaisista päätyisi vähintään melko todennäköisesti käytettyyn tai vaihtoautoon, mikäli olisi nyt hankkimassa autoa. Vuosittaisilta bruttotuloiltaan alhaisimmissa (alle 20 000 euroa) talouksissa lukema kohoaa yli 96 prosenttiin ja suurituloisimpien talouksien (yli 75 000 euroa) keskuudessa lähes 70 prosenttiin. Käytettyyn autoon päädytään todennäköisimmin jokaisessa tuloluokassa.


”Uudessa autossa on eittämättä tietty viehätys, mutta tutkimuksen mukaan viehätyksen hintalappu saatetaan usein kokea liian suureksi. Täysin uuden auton hankkimisessa monelle muodostuu kynnyskysymykseksi se, että arvonalenema voi olla merkittävä, kun uusi auto muuttuu käytetyksi. Jopa keskimääräistä enemmän tienaavista vastaajista noin seitsemän kymmenestä kallistuu käytetyn auton puoleen”, sanoo Kamuxin Suomen maajohtaja Jani Koivu.


Budjeteissa suuria eroja – nyt haetaan pientä kulutusta


Mikä sitten on suomalaisten budjetti käytetyn auton ostoon silloin, kun vaihdossa ei anneta vanhaa autoa? Yli 75 000 euroa vuosittain bruttona tienaavien talouksien vastaajille yleisin (20 %) hintahaarukka on 24 000–30 000 euroa ja seuraavaksi yleisin 12 000–17 000 euroa. Heistä yli kymmenys suuntaa katseensa 30 000–40 000 euroa maksaviin menopeleihin. Alle 20 000 euroa vuosittain tienaavissa talouksissa sen sijaan metsästetään useimmin alle kahden tonnin autoa, ja korkein kipuraja osuu 12 000 ja 17 000 euron väliin.


”Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia silloinkin, kun kysytään investoinnin maksimibudjettia tilanteessa, jossa oma auto annetaan vaihdossa osana kauppaa. Keskimääräistä paremmin tienaaville autonostajille alle 7 000 euron väliraha on verrattain harvinainen, kun taas alle 35 000 euroa vuosittain tienaaville talouksille se on normi. Tutkimustulokset vain vahvistavat sen tärkeyttä, että autoliikkeellä on tarpeeksi suuri valikoima kaikkiin tarpeisiin. Kamux pyrkii tarjoamaan autoja joka lähtöön ja kaikissa hintahaarukoissa”, Koivu sanoo.


Maajohtaja kertoo myös huomanneensa, että kaikissa tuloluokissa auton pieni kulutus on tällä hetkellä selkeästi aiempaa tärkeämpi ostokriteeri.


”Riippumatta siitä paljonko ostaja mahdollisesti tienaa, autoilun kokonaiskustannus on tällä hetkellä vallitsevan maailmantilanteen johdosta lähes jokaisella mielessä. Nyt autokaupoilla selkeästi lasketaan aiempaa tarkemmin mitkä auton todelliset kustannukset tulevat esimerkiksi käyttövoiman suhteen olemaan. Uskon vahvasti, että tämä trendi tulee vain vahvistumaan”, Koivu ennustaa


Kamuxin Suomalaiset autokaupoilla 2022 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 13–17.1.2022. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat joko yksin tai yhdessä perheenjäsenen kanssa talouden autohankinnoista. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1041 vastaajaa.Viimeisimmät